• Gratis advies bij elke schadeclaim
  • 4 Specialisten tot uw beschikking
  • 79 Tevreden klanten geholpen in 2018

Auto ongeval met letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door een auto ongeval? Was u zelf bestuurder of was u een passagier van de auto? U kunt verwondingen en schade hebben opgelopen. Dat maakt de afhandeling van een auto ongeval een complexe taak. De letselschadespecialisten van MijnLetsel ondersteunen u met een volledige schadevergoeding voor ontstane letselschade. Dit geldt natuurlijk ook voor andere verkeersongevallen!

Lichamelijke klachten na een auto ongeval

De complexiteit van de schade, de langdurige nasleep en de gevolgen van deze klachten na een auto ongeval worden vaak onderschat. Na een verkeersongeval kan het zijn, dat u direct last heeft van bijvoorbeeld nekletsel, fracturen, rugletsel of een whiplash. De klachten ontstaan echter niet altijd meteen na een auto ongeval. Het kan gebeuren, dat dit zich na verloop van tijd openbaart. Deze schade dient ook te worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij.

Vergoeding letselschade na een auto ongeval

De partij waarbij u de schadevergoeding ten gevolge van een auto ongeval claimt, is de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Verzekeringsmaatschappijen proberen om de schadevergoeding na een auto ongeval te minimaliseren. U heeft echter na het oplopen van letselschade vaak recht op een hogere vergoeding, dan wordt aangeboden. De letselschadespecialisten van MijnLetsel behoeden u hiervoor en helpen u bij het ontvangen van de juiste vergoedingen. Let wel op! Dien schade altijd in bij uw eigen verzekeraar, zij handelen de schade af ongeacht of u aansprakelijk bent.

Tips na een auto ongeval met letselschade

Na het plaatsvinden van een auto ongeval, is het van belang dat de juiste gegevens ter plaatse verzameld worden.

  • Zorg ervoor dat de tegenpartij het schadeformulier invult en ondertekent. De handtekening is van groot belang.
  • Beken nooit direct schuld.
  • Verzamel bewijslast rondom het auto ongeval; fotografeer de situatie, de ontstane schade en alle mogelijk belangrijke aspecten die te maken hebben met het auto ongeval.
  • Verzamel getuigen. Zij kunnen dienen als aanvullend bewijsmateriaal en zijn van groot belang. Wissel namen en nummers uit met de omstanders.
  • Als letselschade direct merkbaar is, laat dan een proces verbaal opmaken van het auto ongeval bij het politiebureau.
  • Laat van uw medische klachten direct bij uw arts of huisarts een documentatie opstellen.

Afhandeling letselschade na een auto ongeval

Verstuur na het auto ongeval het schadeformulier voorzien van handtekeningen op naar uw eigen verzekeringsmaatschappij. Voeg bij het schadeformulier de verzamelde bewijsmaterialen toe. Doe dit ook wanneer u niet de veroorzaker van het auto ongeval bent. Uw verzekeringsmaatschappij stelt vervolgens de hoogte van de vergoeding vast en verzorgt de afhandeling. Dit is de partij die uiteindelijk de vergoedingen uitkeert. Indien uw schade niet vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij, dient u een claim in bij de verzekeringsmaatschappij van de betrokken persoon. Vooral op het gebied van letselschade is het raadzaam om een letselschadespecialist te raadplegen. MijnLetsel kan u begeleiden bij de afhandeling van uw claim.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen