• Gratis advies bij elke schadeclaim
  • 6 specialisten tot uw beschikking
  • 625 tevreden klanten geholpen in 2017

Auto ongeval met letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door een auto ongeval? Was u zelf bestuurder, of was u een passagier van de auto? U kunt verwondingen en schade hebben opgelopen, wat de afhandeling van een auto ongeval een complexe taak maakt. De letselschadespecialisten van Mijnletsel ondersteunen u bij het behalen van een volledige schadevergoeding voor ontstane letselschade. Ook voor andere verkeersongevallen!

Lichamelijke klachten na een auto ongeval

De complexiteit van ontstane letsel en de langdurige sleep van deze klachten na een auto ongeval worden vaak onderschat. Na een verkeersongeval kan het zijn dat u direct last heeft van bijvoorbeeld nekletsel, fracturen, rugletsel of een whiplash. Dit kan voor kortdurige, maar ook een langdurige klachten zorgen. Echter, ontstaan de klachten na een auto ongeval niet altijd direct, dit kan zich ook openbaren na verloop van tijd. Van belang is dat ook deze schade vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij.

Vergoeding letselschade na een auto ongeval

De partij waarbij u de schadevergoeding voor een auto ongeval claimt, is de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Verzekeringsmaatschappijen proberen om de schadevergoeding na een auto ongeval te minimaliseren. Echter, u heeft na het oplopen van letselschade vaak recht op een hogere vergoeding. De letselschadespecialisten van MijnLetsel behoeden u graag voor deze feiten en helpen u bij het ontvangen van de juiste vergoedingen. Let wel op! Dien schade altijd in bij uw eigen verzekeraar, zij handelen de schade af ongeacht of u aansprakelijk bent.

Tips na een auto ongeval met letselschade

Na het plaatsvinden van een auto ongeval is het van belang dat de juiste gegevens ter plaatse verzameld worden. Ook zijn er een aantal aspecten die in acht genomen moeten worden, waarvoor MijnLetsel de onderstane tips heeft:

  • Zorg ervoor dat de wederpartij het schadeformulier invult en ondertekent, de handtekening is van groot belang.
  • Beken nooit direct schuld.
  • Verzamel bewijslast rondom het auto ongeval; fotografeer de situatie, de ontstane schade en alle mogelijk belangrijke aspecten die te maken hebben met het auto ongeval.
  • Verzamel getuigen. Zij kunnen dienen als aanvullend bewijsmateriaal en zijn van groot belang. Wissel namen en nummers uit met de omstanders.
  • Als letselschade direct merkbaar is, laat dan een proces verbaal opmaken bij het politiebureau van het auto ongeluk.
  • Laat van uw medische klachten direct bij uw arts of huisarts een documentatie opstellen.

Afhandeling letselschade na een auto ongeval

Verstuur na het auto ongeval het schadeformulier voorzien van een signatuur op naar uw eigen verzekeringsmaatschappij. Voeg bij het schadeformulier de verzamelde bewijsmaterialen toe. Doe dit ook wanneer u niet de schuldige van het auto ongeval bent. Uw verzekeringsmaatschappij stelt vervolgens de hoogte van de vergoeding vast en verzorgt de afhandeling. Dit is de partij die uiteindelijk de vergoedingen uitkeert. Indien uw schade niet vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij, dient u een claim in bij de verzekeringsmaatschappij van de betrokken persoon. Vooral op het gebied van letselschade is het slim om een letselschadespecialist van MijnLetsel in te schakelen. Wij kunnen u begeleiden bij de afhandeling van uw claim, omdat deze vaak zeer gecompliceerd is.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen