• Gratis advies bij elke schadeclaim
  • 4 Specialisten tot uw beschikking
  • 79 Tevreden klanten geholpen in 2018

Bedrijfsongeval met letselschade

Bent u tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden, slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval? Dit heeft vaak ingrijpende gevolgen waarbij u naast hersteltijd tevens in een onzekere positie terecht kan komen omtrent het hervatten van uw werkzaamheden. Om een schadevergoeding voor letselschade of loonschade te kunnen claimen, moet er een schuldige aan te wijzen zijn. Daarnaast moet er een causaal verband zijn tussen het bedrijfsongeval en de gemaakte kosten met betrekking tot het ontstane letsel. Vaak ontstaat er discussie rondom de aansprakelijkheid van letselschade. De letselschadespecialisten van MijnLetsel geven gratis advies wanneer u zich in een dergelijke situatie bevindt.

Verantwoordelijkheid bedrijfsongeval

Een slachtoffer met letselschade ten gevolge van een bedrijfsongeval heeft vaak een sterke positie als het gaat om aansprakelijkheid. Wanneer de werknemer niet verantwoordelijk is voor het ontstane bedrijfsongeval, kan de werknemer vaak de loonschade en letselschade verhalen op de werkgever. Wanneer de werkgever verplicht is om loon door te betalen, spreken we van loonschade. Letselschade is de materiële schade en de eventuele emotionele schade die de werknemer heeft opgelopen naar aanleiding van het bedrijfsongeval.

Het kan ook zo zijn dat niet uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade, maar dat er een andere, derde partij aansprakelijk kan worden gesteld. Dit geldt voor materiële schade zoals beschadigde kleding, inkomstenverlies en eventuele aanpassingskosten van uw woning. Daarnaast geldt dit ook voor immateriële schade, beter bekend als het smartengeld. Wettelijk is bepaald dat de aansprakelijke partij ook de kosten voor rechtsbijstand betaalt. Dit maakt juridische bijstand van de letselschadespecialisten van MijnLetsel voor u dus kosteloos.

Recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval

Indien u letselschade heeft opgelopen ten gevolge van een bedrijfsongeval, wilt u vaststellen wat uw recht op een schadevergoeding is. Allereerst is het van belang om de toedracht van het ongeval wat u is overkomen, vast te stellen. Om eventuele frictie met uw werkgever te voorkomen, kunt u juridische bijstand vragen van een letselschadespecialist van MijnLetsel. Werkgevers zijn vaak verzekerd voor bedrijfsongevallen van eigen medewerkers, maar werken niet altijd mee in het proces. Hierdoor wordt het aansprakelijk stellen bemoeilijkt. 

Mijnletsel bij bedrijfsongevallen

Indien u letselschade heeft opgelopen door een bedrijfsongeval, kunt u gratis advies inwinnen bij de letselschadespecialisten van MijnLetsel. De beoordeling of er een schadevergoeding te claimen is, wordt door onze deskundigen uitgevoerd. Zo verzekert u uzelf ervan dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. U kunt ons bereiken op 085-3034295, of u kunt ons een e-mail sturen op info@mijnletsel.nl.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen