• Gratis advies bij elke schadeclaim
  • 4 Specialisten tot uw beschikking
  • 79 Tevreden klanten geholpen in 2018

Beroepsziekte met letselschade

Tijdens de uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden kunt u een beroepsziekte oplopen. In dit geval betreft het een rechtstreeks gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden en omstandigheden rondom uw werk. Helaas komt dit in de praktijk regelmatig voor. Zo kan een teamleider na het uitvoeren van stressvolle werkzaamheden met een burn-out thuis komen te zitten of loopt een IT medewerker RSI op. Bij het opstellen en claimen van een schadevergoeding kunt u bij ons juridisch advies inwinnen. Het eerste adviesgesprek is altijd kosteloos.

Welke beroepsziekte valt onder letselschade?

Onder een beroepsziekte valt opgelopen lichamelijke letsel of ziekte. U kunt denken aan een burn-out, asbestziekten, schouder-, nek- en rugklachten of RSI. Uw gezondheid kan zodanig worden aangetast, dat u hiervan blijvende gevolgen ondervindt. Wilt u inzicht in de internationaal erkende en geaccepteerde beroepsziekten om te controleren of u in aanmerking komt? U kunt hiervoor de website van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) bekijken. Deze vindt u hier. Voor juridisch advies kunt u terecht bij MijnLetsel. Komt uw beroepsziekte in aanmerking voor een schadevergoeding? Vraag het bij onze deskundigen.

Vaststellen beroepsziekte

Indien u een beroepsziekte heeft of denkt te hebben, moet u voor langere tijd zijn blootgesteld aan bepaalde risico’s. Deze risico’s kunt u ervaren op psychisch, chemisch, biologisch of fysiek gebied bij de uitvoering van uw werk of door de arbeidsomstandigheden. Beroepsziekten zijn in het ene geval beter aantoonbaar dan in het andere. Voor lang niet alle beroepsziekten is de bewijslast aan te leveren.

Uiteindelijk kan uw gezondheid verslechteren en kan dit leiden tot ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of in het ergste geval zelfs overlijden. Financiële schade is ook een belangrijk aspect, omdat u schade kan lijden door verlies van verdiencapaciteit.

Advies voor uw beroepsziekte

In geval van een beroepsziekte kunt u allereerst gratis juridisch advies inwinnen bij MijnLetsel om in te schatten of u voor een schadevergoeding in aanmerking komt. Indien dit het geval is, moet worden onderzocht of de werkgever aansprakelijk is zodat de schade verhaald kan worden. Onze letselschadespecialisten helpen u met het verhalen van zowel de materiële schade als de immateriële schade. Via 085-3034295 kunt u kosteloos advies inwinnen. een e-mail sturen kan ook: info@mijnletsel.nl.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen