• Gratis advies bij elke schadeclaim
  • 4 Specialisten tot uw beschikking
  • 79 Tevreden klanten geholpen in 2018

Busongeval met letselschade

Bent u betrokken geraakt bij een busongeval en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. De letselschade kan het directe gevolg zijn van een aanrijding met een bus, maar kan ook ontstaan zijn doordat u als inzittende van de bus onderdeel bent geweest van het ongeluk. MijnLetsel helpt u bij het inventariseren van de schade en het indienen van een eventuele schadeclaim.

Aansprakelijkheid bij een busongeval

Voor het verhalen van de schade is het belangrijk te weten, wie er voor het busongeval aansprakelijk is. De meest voorkomende oorzaak is een fout van de bestuurder. Maar het kan ook zo zijn dat het ongeval is ontstaan door een verkeersovertreding van een derde partij of door slecht onderhoud van de bus. Inventarisatie van de situatie zoals die bestond voorafgaand aan het busongeval, geeft in de meeste gevallen duidelijkheid voor het bepalen van de aansprakelijkheid. In de praktijk komt het erop neer, dat het vervoersbedrijf in de meeste gevallen aansprakelijk is voor het ongeval.

Schade als gevolg van een busongeval

De opgelopen schade na een busongeval kan voor u zowel materieel als immaterieel zijn. Materiële schade staat voor de directe kosten, die u maakt. Denk aan beschadigde kleding, medisch vervoer of de schade aan uw voertuig. Hieronder vallen ook gederfde inkomsten als de gevolgen van het busongeval zo ernstig zijn, dat u niet meer in staat bent te werken. Op basis van de gemaakte en nog te maken kosten kunt u een rechtmatige schadevergoeding claimen.

Onder immateriële schade verstaat men de vergoeding voor emotionele pijn, verdriet en onzekerheid als gevolg van het busongeval en het ontstane letsel. Smartengeld wordt toegekend wanneer u als slachtoffer gederfde levensvreugde ervaart. Dit is een juridische term die bijvoorbeeld de angst duidt om weer deel te nemen aan het verkeer of de dagelijkse pijn aangeeft, die wordt ervaren na het oplopen van een dwarslaesie. De letselschadespecialisten van MijnLetsel bieden u juridisch advies in dit ingewikkelde en vaak ook emotionele proces.

Vorderen van een schadevergoeding

Een schadevergoeding vorderen bij een vervoersbedrijf na een busongeval is een zeer ingewikkeld traject. Zeker wanneer het een groot ongeluk betreft met meerdere betrokkenen, dan zullen zich meer partijen in het traject mengen. Zo komt het regelmatig voor, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt betrokken bij het achterhalen van de oorzaak en vaststellen van aansprakelijkheid.

De letselschadespecialisten van MijnLetsel geven u juridische ondersteuning waar nodig. Wij adviseren u kosteloos voor wat betreft het inventariseren van aansprakelijkheid, de schadeposten en het indienen van schadeclaims. Op die manier kunt u zich volledig focussen op de opgelopen letselschade en het herstelproces. MijnLetsel houdt rekening met de directe kosten, maar uiteraard ook met de kosten voor de lange termijn.

Advies na uw busongeval

Benieuwd of u een schadevergoeding kunt claimen wanneer u betrokken bent geweest bij een busongeval? Het eerste advies op basis van de feiten en uw persoonlijke situatie is kosteloos en geeft meteen een goede inschatting of u daadwerkelijk recht heeft op een schadevergoeding. De deskundigen van MijnLetsel helpen u vervolgens uiteraard ook met het verhalen van zowel de materiële- als immateriële schade. Via 085-3034295 kunt u dit gratis advies aanvragen. U kunt hiervoor ook een mail sturen naar: info@mijnletsel.nl.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen