• Gratis advies bij elke schadeclaim
  • 4 Specialisten tot uw beschikking
  • 79 Tevreden klanten geholpen in 2018

Fietsongeval met letselschade

Bij ongeveer de helft van alle verkeersongevallen is een fiets betrokken. Als fietsland kent iedereen in Nederland de gevaren van de fiets, het is echter onvermijdelijk, dat er soms fietsongelukken gebeuren. MijnLetsel staat u juridisch bij wanneer u bij een fietsongeval betrokken bent en letselschade hebt opgelopen.

Wettelijk beschermd bij fietsongeval

Fietsers hebben bij een ongeval met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer extra wettelijke bescherming. Aangezien fietsers in de categorie “zwakke” verkeersdeelnemers vallen, is er een grotere kans op ernstig letsel dan de bestuurder van een auto, bus of vrachtwagen. In de wet staat geschreven, dat kwetsbare deelnemers de opgelopen schade kunnen verhalen op de tegenpartij. Ook al zijn zij schuldig aan het ongeval. De letselschadespecialisten van MijnLetsel zijn volledig op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving omtrent fietsongevallen en uw rechten als fietser. We kunnen u dan gedurende het gehele schadevergoedingstraject bijstaan.

Aansprakelijkheid bij fietsongevallen

Voor aansprakelijkheid bij een fietsongeval wordt er allereerst gekeken naar de leeftijd van het slachtoffer. Is de fietser jonger dan veertien jaar en betrokken geweest bij een ongeluk met een motorvoertuig, dan is de bestuurder van het motorvoertuig voor de volle 100% aansprakelijk voor de opgelopen (letsel)schade.

Als de fietser ouder is dan veertien jaar, is de bestuurder van het motorvoertuig even goed aansprakelijk voor 50% van de opgelopen schade van de fietser. In elke mogelijke situatie is een fietser dus voor maximaal 50% schuldig aan het ongeval. Afhankelijk van de situatie voorafgaand aan het fietsongeval kan dit voor de fietser minder worden. Ook al worden bestuurders van motorvoertuigen geacht sneller te kunnen handelen, fietsers zijn uiteraard ook verantwoordelijk voor een veilige deelname aan het verkeer.

MijnLetsel bij een fietsongeval

Om een fietsongeval correct af te handelen en de juiste vergoeding te ontvangen voor de ontstane letselschade, biedt MijnLetsel u juridische ondersteuning. Zo geven onze specialisten u advies over de in te dienen schadeclaim, schakelen we deskundigen in als het nodig is en begeleiden we u in het volledige traject. We begrijpen namelijk maar al te goed, dat u alle tijd nodig heeft voor het herstel van de opgelopen letselschade.

Via 085-3034295 kunt u ons telefonisch bereiken voor een gratis adviesgesprek. U kunt ons ook per e-mail bereiken: info@mijnletsel.nl. Zo werken we samen naar een eerlijke en rechtvaardige oplossing, die recht doet aan de ernst en de gevolgen van het fietsongeval.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen