Inkomensverlies

Het verlies van arbeidsvermogen ten gevolge van een letselschadeongeval, kan leiden tot serieus inkomensverlies. Hier krijgt u mee te maken wanneer u door uw letsel gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt bent geraakt. Inkomensverliezen lopen in sommige gevallen hoog op en het belangrijkste onderdeel van uw schadeclaim is dan ook het verlies aan verdienvermogen claimen. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid loopt de inkomensschade snel op omdat u niet meer uw volledige loon doorbetaald krijgt. Ook inkomsten uit overwerk of bijvoorbeeld een toeslag op onregelmatige werktijden kunt u mislopen. En ook het inkomenverlies van een uitzendkracht is vrijwel direct merkbaar. Hoe krijg je een volwaardige schadevergoeding voor uw opgelopen inkomensschade?

Inkomstenverlies na ongeval

Uw opgelopen en nog op te lopen inkomstenverlies na een ongeval is per situatie verschillend. De berekening van het inkomstenverlies is dan ook afhankelijk van een aantal persoonsgebonden aspecten of situatie-afhankelijke aspecten. De letselschadespecialisten stellen hypothetisch uw inkomenssituatie vast, de situatie waarin u zich had bevonden wanneer u geen slachtoffer was geweest van een ongeval. Daarnaast wordt ook de toekomstige inkomenssituatie inzichtelijk gemaakt die geldt na het ongeval. Daarbij wordt rekening gehouden met onder andere;

  • Cao-loonsverhogingen
  • Carrièrekansen
  • Doorgroeimogelijkheden
  • Pensioenschade

Het is van belang om een rechtvaardige rekenrente te rekenen. Ook wordt er bepaald in hoeverre aanspraak wordt gedaan op WW-, WIA- en andere uitkeringen. Een berekening die de nodige expertises vergt en waarmee letselschadespecialisten van Mijnletsel dagelijks te maken hebben. Bij erkende aansprakelijkheid van de tegenpartij, berekenen wij de totale schadeclaim op kosten van uw tegenpartij. In het bijzonder de inkomstenverliezen berekenen is een ingewikkelde taak. Kortom, kosteloze ontzorging aan uw zijde!

Inkomstenverlies ontslag

Inkomstenderving of het verlies van arbeidsvermogen, er worden verschillende namen aan gegeven aan de toedracht van uw inkomstenverlies. Echter, inkomstenderving kan ook leiden tot ontslag. Bij langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid is de kans op ontslag zeer aanwezig. Dit kan ertoe leiden dat u nooit meer op uw oude inkomensniveau werkt. Het kan hierbij gaan om vijf jaar, maar ook over tientallen jaren. Zoals u merkt is dit onderdeel van de schadeclaim dan ook een essentieel element. De letselschadespecialisten van Mijnletsel berekenen, gebaseerd op de inkomenssituaties en diverse bijkomende aspecten precies hetgeen wat u misloopt en hoe hoog de hoogte van de schadevergoeding dient te zijn. Neem contact op via 085-3034295 zodat we uw situatie kunnen doorspreken, het eerste adviesgesprek is altijd kosteloos.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen