Inkomensverlies

Het verlies van arbeidsvermogen door een letselschade ongeval, kan leiden tot fors inkomensverlies. Hier krijgt u mee te maken wanneer u door uw letsel gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt bent geraakt. Inkomensverlies kan hoog oplopen. Het belangrijkste onderdeel van uw schadeclaim is het verlies aan verdienvermogen. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid loopt de inkomensschade snel op omdat u niet meer uw volledige loon krijgt doorbetaald. U kunt ook inkomsten uit overwerk of bijvoorbeeld een toeslag op onregelmatige werktijden mislopen. Het inkomensverlies van een uitzendkracht is vrijwel direct merkbaar. Hoe krijgt u een volwaardige schadevergoeding voor uw opgelopen inkomensschade?

Inkomensverlies na ongeval

Uw inkomensverlies na een ongeval is per situatie verschillend. De berekening van het inkomensverlies is afhankelijk van een aantal persoonsgebonden aspecten of situatie afhankelijke aspecten. De letselschadespecialisten stellen uw inkomenssituatie hypothetisch vast, dat wil zeggen de situatie waarin u zich zou hebben bevonden wanneer u geen slachtoffer was geweest van een ongeval. Daarnaast wordt ook de toekomstige inkomenssituatie inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met:

  • Cao-loonsverhogingen
  • Carrièrekansen
  • Doorgroeimogelijkheden
  • Pensioenschade

Het is van belang om een rechtvaardige rekenrente te rekenen. Ook wordt er bepaald in hoeverre aanspraak wordt gedaan op WW-, WIA- en andere uitkeringen. Dat vraagt om een berekening, die de nodige expertises vereist en waarmee letselschadespecialisten van MijnLetsel dagelijks te maken hebben. Bij erkende aansprakelijkheid van de tegenpartij, berekenen wij de totale schadeclaim op kosten van uw tegenpartij. Het berekenen van het inkomensverlies is een ingewikkelde taak.

Inkomensverlies ontslag

Inkomstenderving of het verlies van arbeidsvermogen? Er worden verschillende termen aan de toedracht van uw inkomensverlies gegeven. Inkomstenderving kan ook leiden tot ontslag. Bij langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid is de kans op ontslag zeer aanwezig. Dit kan ertoe leiden, dat u nooit meer op uw oude inkomensniveau terugkomt. Dit onderdeel van de schadeclaim is een essentieel element. De letselschadespecialisten van MijnLetsel berekenen, op basis van uw de inkomenssituatie en bijkomende aspecten precies wat u misloopt en hoe hoog de schadevergoeding dient te zijn. Neem contact op via 085-3034295 zodat we uw situatie kunnen doorspreken. Het eerste adviesgesprek is altijd kosteloos.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen