Letsel

Letsel is een beschadiging in of op het lichaam, dat voor klachten zorgt. Het wordt vaak geassocieerd met botreuken of zichtbare verwonding. Ook niet zichtbare verwondingen vallen onder dit begrip. Zo kunt u te maken krijgen met geestelijk of lichamelijk letsel en wordt dit als materiële of als immateriële schade geclaimd.

Soorten letsel

Zowel psychische als fysieke letsel komt voor. Geestelijk of psychisch letsel wordt ook wel emotionele schade genoemd. Een bekend voorbeeld is PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) of een psychose. Lichamelijk of fysiek letsel zijn inwendige of uitwendige beschadigingen aan het lichaam. Zoals botbreuken of verwondingen, maar ook een dwarslaesie of whiplash.

Materiële en immateriële schade

Bij het opstellen van een schadeclaim, wordt er gebruik gemaakt van twee soorten letselschade: materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is de schade die direct in geld is uit te drukken. Dit kan gaan om beschadiging van bijvoorbeeld uw kleding of uw fiets, maar ook de onkosten die voortkomen uit het ongeval. Denk aan misgelopen inkomsten, extra medische kosten of aanpassingen in en rondom uw woning voor betere toegankelijkheid.

Naast materiële schade, bestaat immateriële schade. Een letsel binnen de categorie immateriële schade is lastiger in geld uit te drukken. Het gaat hier om schade die is veroorzaakt door verdriet, pijn en verlies van levensvreugde. De schadevergoeding die voor immateriële schade wordt uitgekeerd is smartengeld. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van diverse factoren en de onderbouwing van de indicaties die letselschadespecialisten kunnen geven.

Letselschade

Letselschade wordt vaak opgelopen door betrokkenheid bij een verkeersongeval, door een bedrijfsongeval, door een gebrekkig product of door contact met een dier. Wanneer een tegenpartij aansprakelijk is voor uw letsel, heeft u recht op een schadevergoeding. In samenwerking met een letselschadespecialist kunt u ervoor zorgen, dat u een rechtvaardige schadevergoeding zult ontvangen. Zij zorgen ervoor dat alle relevante factoren onderdeel zullen worden van uw schadeclaim.

Kosten letselschadespecialist

Wanneer u een letsel heeft opgelopen, zijn er kosten verbonden aan het inschakelen van een letselschadespecialist. De vraag is wie er voor deze kosten opdraait. Bij erkende aansprakelijkheid van de tegenpartij, is de tegenpartij wettelijk verplicht om ook uw juridische kosten te vergoeden. Twijfelt u of uw letsel vergoed zal worden door de tegenpartij? Een kosteloos adviesgesprek met MijnLetsel biedt u daar een beter inzicht in.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen