Letsel

Het begrip letsel is de naam voor beschadigingen in of op het lichaam die voor klachten zorgen. Veelal associëren mensen letsel met botbreuken of zichtbare verwondingen, maar ook niet-zichtbare verwondingen vallen onder dit begrip. Zo kan u te maken krijgen met geestelijk of lichamelijk letsel en wordt dit als materiële of als immateriële schade geclaimd.

Soorten letsel

Zowel psychische letsel als fysieke letsel komt voor. Geestelijk of psychisch letsel wordt ook wel emotionele schade genoemd. Een bekend voorbeeld is PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) of een psychose. Lichamelijk of fysiek letsel doelt op de inwendige of uitwendige beschadigingen aan het lichaam. Denk daarbij zoals eerder benoemd aan botbreuken of verwondingen, maar ook aan een dwarslaesie of whiplash. Beide soorten letsel doelen op schade aan een persoon.

Materiële en immateriële schade

Bij het opstellen van een schadeclaim, wordt er gebruik gemaakt van twee soorten letselschade: materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is de opgelopen schade die direct in geld uit te drukken is. Dit kan gaan om beschadiging van bijvoorbeeld uw kleding of uw fiets, maar ook de onkosten die voortkomen uit het ongeval en misgelopen inkomsten. Denk aan extra medische kosten (eigen risico) of aanpassingen in en rondom uw woning voor betere toegankelijkheid.

Naast materiële schade, bestaat immateriële schade. Een letsel binnen de categorie immateriële schade is lastiger in geld uit te drukken, aangezien het hier gaat om schade die is veroorzaakt door verdriet, pijn en verlies van levensvreugde. De schadevergoeding die voor immateriële schade wordt uitgekeerd is smartengeld. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van diverse factoren, waarbij letselschadespecialisten een goed onderbouwde indicatie kunnen geven.

Letselschade

Letselschade wordt in het algemeen opgelopen door betrokkenheid bij een verkeersongeval, door een bedrijfsongeval, door een gebrekkig product of door een dier. Enkele aspecten die ten grondslag kunnen liggen voor het oplopen van van letselschade. Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is voor uw letsel, heeft u recht op een schadevergoeding. In samenwerking met een letselschadespecialist zorgt u ervoor dat u een rechtvaardige schadevergoeding ontvangen zult. De letselschadespecialisten waken ervoor dat alle relevante factoren onderdeel zullen zijn van uw schadeclaim.

Kosten letselschadespecialist

Wanneer u een letsel heeft opgelopen, zijn er uiteraard kosten verbonden aan het inschakelen van een letselschadespecialist. Echter, is het de vraag wie er voor deze kosten opdraait. Bij erkende aansprakelijkheid van de tegenpartij, is de tegenpartij wettelijk verplicht om ook uw juridische kosten te vergoeden. Bent u in twijfel of uw letsel vergoed zal worden door de tegenpartij? Een kosteloos adviesgesprek met Mijnletsel biedt u daar een beter inzicht in.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen