Letselschade berekenen

De letselschade bedragen die kunnen worden geclaimd naar aanleiding van een letselschade ongeval, zijn zeer uiteenlopend. Dit komt omdat een schadevergoeding bestaat uit verschillende onderdelen. Een aantal onderdelen zijn gemakkelijk te berekenen, een aantal onderdelen iets minder makkelijk. In veel gevallen worden er letselschadespecialisten ingeschakeld om een juiste claim te kunnen opstellen. Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij, worden ook deze kosten vergoed.

Letselschade berekenen per onderdeel

U wilt graag de hoogte van uw letselschade berekenen, maar de verschillende onderdelen maken het ingewikkeld? Om u handvatten aan te bieden, gaan wij dieper in op twee verschillende hoofdonderdelen. Enerzijds de materiële schade, anderzijds de immateriële schade.

Materiële schade

Het berekenen van de materiële letselschade is het makkelijkste onderdeel. Dit is de schade die is uit te drukken in geld. Bijvoorbeeld de schade aan uw eigendommen, zoals uw kleding of fiets. Ook de financiële gevolgen voor uw inkomen, de kosten voor huishoudelijke hulp en reiskosten naar het ziekenhuis zijn in geld uit te drukken. Bewaar van dergelijke kosten altijd de bonnen en facturen om bij te voegen als bewijslast voor uw schadeclaim.

Immateriële schade

Bij letselschade schade is immateriële schade ingewikkelder in geld uit te drukken. Immateriële schade is de schade door verdriet, geestelijk gemis en smart. Smartengeld is een onderdeel van uw immateriële schade. De berekening hiervan is afhankelijk van diverse aspecten, waardoor dit in iedere situatie tot een ander bedrag leidt. De aspecten die meewegen, zijn bijvoorbeeld:

  • De ernst van het opgelopen letsel.
  • De leeftijd van het letselschadeslachtoffer.
  • De duur van het genezingsproces.
  • Het niet meer kunnen uitoefenen van werk.

Letselschade juridische hulp

De kosten die in rekening worden gebracht voor juridische hulp, kunnen, afhankelijk van de situatie, behoorlijk oplopen. Het is goed om te weten, dat ook juridische hulp een onderdeel is van uw schadevergoeding. Bij erkende aansprakelijkheid van de tegenpartij, is de tegenpartij tevens verplicht uw juridische kosten te vergoeden.

Om uw letselschade te berekenen en uzelf te verzekeren met een rechtvaardige schadevergoeding, kunt u bij erkende aansprakelijkheid van de tegenpartij dit traject kosteloos doorlopen met een letselschadespecialist. Aarzelt u of de aansprakelijkheid bij de tegenpartij ligt? Heeft u behoefte aan een adviesgesprek om uw situatie te beoordelen? Het eerste adviesgesprek met MijnLetsel is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen