Letselschade claimen via een letselschadebureau

Wat houdt letselschade eigenlijk in? Er is sprake van letselschade als u schade ondervindt van een ongeval door toedoen van een ander persoon of al u daardoor zelf lichamelijke en/of geestelijk letsel oploopt. Door een letselschade ongeval belanden mensen soms in vervelende, slepende trajecten.

Een letselschadeslachtoffer heeft al genoeg zorgen. Het opstellen en claimen van een schadevergoeding heeft niet meteen prioriteit. Letselschade slachtoffers moeten zich focussen op het hersteltraject. De schadevergoeding is dan een bijzaak. Vanwege de financiële gevolgen van letselschade is het echter wel noodzakelijk om snel in actie te komen om een schadevergoeding te claimen. Het inschakelen van een letselschadespecialist kan dan meteen al veel zorgen weg nemen.

Letselschadespecialisten van MijnLetsel

De letselschadespecialisten van MijnLetsel zijn dagelijks actief met het oplossen van letselschadezaken op allerlei gebieden. De deskundigheid, ervaring, specialismen en het doorzettingsvermogen binnen ons team zorgen ervoor dat u een schadevergoeding ontvangt, waarop u recht heeft. De partij die aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval en de schade die daaruit is voort gekomen, is verantwoordelijk voor het voldoen van de schadevergoeding.

Aansprakelijkheid na een letselschade ongeval

Aan de hand van het Nederlands Recht wordt er bepaald wie er aansprakelijk is voor een letselschade ongeval. De belangrijkste rechtsfeiten zijn:

  • Kwalitatieve aansprakelijkheid
  • Onrechtmatige daad
  • Productaansprakelijkheid

Kwalitatieve aansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor gedragingen van andere personen, dieren, stoffen en zaken waardoor letselschade is opgelopen. Een onrechtmatige daad wijst op aansprakelijkheid voor eigen feitelijke handelingen. Een gebrekkig product dat onvoldoende werkt, valt onder de productaansprakelijkheid.

Vergoedingen en kosten letselschade

Vanuit een letselschade ongeval heeft u te maken met directe, maar ook ook indirecte gevolgen. Zowel de materiële als de immateriële schade moet vergoed worden door de aansprakelijke partij. Materiële schade is de schade in geld, zoals uw beschadigde kleding of misgelopen inkomsten. Immateriële schade is de psychische schade. Smartengeld is een onderdeel van de immateriële schade en is moeilijk in geld uit te drukken. Verschillende aspecten wegen mee in de berekening van deze schade.

In de meeste gevallen keert de verzekeraar van de aansprakelijke partij de schadevergoeding uit. Ook de juridische bijstand moet door de aansprakelijke partij worden vergoed. Als u letselschadebureau MijnLetsel inschakelt om u bij te staan in uw proces, is onze juridische bijstand daarom kosteloos voor u.

Twijfelt u over de aansprakelijkheid van uw tegenpartij? Uw eerste kennismaking en adviesgesprek met één onze letselschadespecialisten is gratis en zonder verplichtingen.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen