Letselschade claimen via een letselschadebureau

Het begrip letselschade klinkt u vast niet onbekend in de oren. Maar wat houdt dit eigenlijk in? Er is sprake van letselschade wanneer u schade ondervindt aan een ongeval door toedoen van een ander persoon of u zelf en daar lichamelijk en/of geestelijk letsel oploopt. Een letselschade ongeval vindt vaak plaats, waarbij men mogelijk in vervelende, slepende trajecten belandt.

Een letselschadeslachtoffer heeft in veel gevallen al genoeg zorgen, waarbij het opstellen en claimen van een schadevergoeding in eerste instantie niet de belangrijkste zorg is of behoort te zijn. Letselschade slachtoffers moeten zich focussen op het hersteltraject, de schadevergoeding is een bijkomstigheid. Vanwege het financiële gevolg van letselschade is het vaak noodzakelijk om een schadevergoeding al te gaan claimen, waarbij het inschakelen van een letselschadespecialist veel zorgen weg kan nemen.

Letselschadespecialisten van Mijnletsel

De letselschadespecialisten van Mijnletsel zijn dagelijks actief met het oplossen van letselschadezaken op allerlei gebieden. De specialismen en het doorzettingsvermogen die heersen binnen het team van ons letselschadebureau, zorgen ervoor dat u een schadevergoeding zult ontvangen waar u recht op heeft. U heeft recht op een dergelijke schadevergoeding wanneer een andere partij aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval en de daarbij komende schade.

Aansprakelijkheid na een letselschade ongeval

Aan de hand van het Nederlands Recht wordt er bepaald wie er aansprakelijk is voor een letselschade ongeval. De belangrijkste rechtsfeiten zijn:

  • Kwalitatieve aansprakelijkheid
  • Onrechtmatige daad
  • Productaansprakelijkheid

Kwalitatieve aansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor gedragingen van andere personen, dieren, stoffen en zaken waardoor letselschade is opgelopen. Een onrechtmatige daad wijst op aansprakelijkheid voor eigen feitelijke handelingen. Ten slotte valt een gebrekkig product onder de productaansprakelijkheid.

Vergoedingen en kosten letselschade

Vanuit een letselschade ongeval heeft u te maken met directe en soms ook indirecte gevolgen. Zowel de materiële als de immateriële schade moet vergoed worden door de aansprakelijke partij. Materiële schade is de schade die uit te drukken is in geld, zoals uw beschadigde kleding of misgelopen inkomsten. Immateriële schade is de schade door verdriet. Smartengeld is een onderdeel van de immateriële schade en is zeer lastig in geld uit te drukken. Meerdere aspecten wegen mee in de berekening van deze schade.

In de meeste gevallen is het de verzekeraar van de aansprakelijke partij die de schadevergoeding uitkeert. Ook juridische bijstand moet door de aansprakelijke partij vergoed worden. Indien u letselschadebureau Mijnletsel inschakelt om u bij te staan in uw proces, is deze juridische bijstand voor u kosteloos.

Twijfelt u over de aansprakelijkheid van uw tegenpartij? Uw eerste adviesgesprek met de letselschadespecialisten van Mijnletsel is gratis.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen