Letselschadespecialist

Enige verwarring ontstaat bij de verschillende begrippen die in de letselschade markt gebruikt worden. Op het gebied van de deskundigheid die u inschakelen kunt, komt u al in aanraking met meerdere ‘deskundigen’. Echter, wordt er vaak over dezelfde deskundige gesproken. Zo kunt u een letselschadespecialist inschakelen om uw letselschadezaak mee te doorlopen, maar wordt er ook gesproken over een letselschadejurist of letselschade expert. In theorie gaat dit om dezelfde deskundigheid.

Letselschadespecialist van Mijnletsel

Bij Mijnletsel spreken we van een letselschadespecialist. Deze persoon ontzorgt u in een vaak langdurig proces, zodat u zich kunt focussen op revalidatie na een ongeval. De claim moet worden vormgegeven, de wederpartij moet aansprakelijk worden gesteld, allerlei tijdrovende processen waarbij een letselschadespecialist precies weet wat te doen. Dagelijks worden er letselschadezaken behandeld door de specialisten, waardoor zij op de hoogte zijn van alle wettelijke bepalingen en eventuele veranderingen die zich daarin voordoen. Ook wordt er bij de schadeclaim niet alleen gekeken naar de korte termijn, maar is de lange termijn ook zeer belangrijk. Zo verzekert u uzelf van een rechtvaardige schadevergoeding.

Letselschadeadvocaat

Naast een letselschadespecialist, een letselschadejurist of letselschade expert, kunt u ook nog verward worden met het begrip: letselschadeadvocaat. Wanneer u een schadeclaim wilt samenstellen, kunt u dat doen met een letselschadespecialist van Mijnletsel. Wanneer er gerechtelijke stappen ondernomen moeten worden in uw proces, wordt dit voorbereid in samenwerking met een letselschadeadvocaat.

Kosten letselschadespecialist

De kosten voor een letselschadespecialist zijn zeer uiteenlopend per zaak, maar ook de persoon die opdraait voor de kosten is afhankelijk per zaak. De uiteindelijke kosten voor een specialist zijn afhankelijk van de omvang en duur van de letselschadezaak. Is het een simpele botbreuk die geclaimd moet worden, dan heeft de specialist minder werk aan de zaak dan wanneer er een complexe schade is opgelopen. Waarbij de levensvreugde ernstig lijdt onder de schade en er wellicht sprake is van jarenlange of blijvende schade.

Per persoon en per zaak zijn de kosten voor een letselschadespecialist verschillend. Maar wie betaalt de kosten voor de juridische bijstand? Bij aansprakelijkheid van de wederpartij is het wettelijk bepaald dat hij of zij ook opdraait voor uw juridische kosten. Dit wil zeggen dat wanneer er volledige, erkende aansprakelijkheid is bij uw wederpartij, de diensten van een letselschadespecialist voor u kosteloos zijn.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen