Letselschade uitkering

Tussen het moment dat u slachtoffer bent geworden van een letselschade ongeval en het moment dat u daadwerkelijk een letselschade uitkering ontvangt, zit vaak een ruime tijd. Hoe hoog is de letselschade uitkering waarop u recht heeft? Hoe wordt dit berekend? In veel gevallen is het aan te raden om een letselschadespecialist in de arm te nemen om de berekening met u te maken. Zo weet u zeker dat niet alleen de korte termijn afgedekt is, maar dat u ook op de lange termijn een letselschade uitkering ontvangt.

Hoogte letselschade uitkering

Ieder ongeval en iedere schade is anders. De kosten die in aanmerking komen voor een letselschade uitkeringzijn per situatie afhankelijk. De letselschade uitkering bestaat uit twee onderdelen:

  • Materiële kosten. Dit zijn alle kosten die u maakt naar aanleiding van het ongeval. De kosten die u niet zou hebben gehad, als u niet bij het ongeval betrokken was geraakt. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld beschadigde kleding of het inschakelen van huishoudelijk hulp. Ook medische kosten die u niet vergoed krijgt en gederfde inkomsten zijn onderdeel van de letselschade uitkering.
  • Immateriële kosten. Dit is uw psychische schade naar aanleiding van het ongeval, uitgedrukt in geld. Deze kostenpost wordt ook wel smartengeld genoemd, waaronder niet alleen zichtbare littekens vallen maar ook ontstane angsten vallen.

Uitkering per jaar bepaald

Het verlies van inkomen, ook wel het verlies van arbeidsvermogen, is het belangrijkste onderdeel van de letselschade uitkering. Per post wordt begroot hoeveel jaren schade u lijdt. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende formule:

Schade = Theoretisch inkomen – werkelijk inkomen

Het bedrag wat u theoretisch in een jaar zou hebben verdiend minus het bedrag wat u daadwerkelijk heeft verdiend, is de schade van het desbetreffende jaar. Deze rekensom is nog relatief gemakkelijk uit te voeren. Om de totale letselschade uitkering te berekenen, wordt er ook nog gekeken naar de looptijd van de schade.

Bij de looptijd zijn er een aantal aspecten van belang om de letselschade uitkering te berekenen. Bent u een jonge slachteroffer? Of al redelijk op leeftijd? Tot welke leeftijd moet er gerekend worden? Bij verlies van arbeidsvermogen gaan wij in de regel uit van de pensioenleeftijd. Wanneer u als slachtoffer 30 jaar bent, verliest u tientallen jaren arbeidsvermogen en bouwt u ook minder pensioen op. De pensioenschade is onderdeel van de letselschade uitkering. Hetzelfde geldt voor huishoudelijke hulp.

Voorschot letselschade uitkering

Nadat u in de letselschadezaak de tegenpartij aansprakelijk heeft gesteld, is het wachten op erkenning. Wanneer de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld, is de afwikkeling van letselschade vaak een langdurige kwestie. Het wachten op een letselschade uitkering duurt in veel gevallen lang. Wij zorgen ervoor, dat u voorschotten op uw schade ontvangt. U komt bij letselschade vaak voor onverwachte kosten te staan, wat een tussentijdse betaling noodzakelijk maakt.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen