Letselschade uitkering

Het moment waarop u slachtoffer bent geworden van een letselschade ongeval en het moment dat u daadwerkelijk een letselschade uitkering ontvangt, zit vaak een ruime tijd tussen. Want, hoe hoog is de letselschade uitkering waar u recht op heeft? En hoe wordt dit berekend? In veel gevallen is het aan te raden om een letselschadespecialist in arm te nemen om de berekening voor u en met u te laten maken. Zo weet u zeker dat niet alleen de korte termijn afgedekt is, maar dat u ook een letselschade uitkering ontvangt in de aankomende jaren.

Hoogte letselschade uitkering

Ieder ongeval en iedere schade is anders. De kosten die in aanmerking komen voor een letselschade uitkering, is dan ook per situatie afhankelijk. De letselschade uitkering bestaat uit twee onderdelen:

  • Materiële kosten. Dit zijn alle kosten die u maakt naar aanleiding van het ongeval. De kosten die u niet zou hebben gehad als u niet bij het ongeval betrokken was geraakt. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld beschadigde kleding of het inschakelen van huishoudelijk hulp. Ook medische kosten die u niet vergoed krijgt en gederfde inkomsten zijn onderdeel van de letselschade uitkering.
  • Immateriële kosten. Dit zijn uw psychische schades naar aanleiding van het ongeval, uitgedrukt in geld. Deze kostenpost wordt ook wel smartengeld genoemd, waaronder bijvoorbeeld zichtbare littekens vallen en ook ontstane angsten vallen onder deze kostenpost bij de letselschade uitkering.

Uitkering per jaar bepaald

Het verlies van inkomen, ook wel het verlies van arbeidsvermogen, is het belangrijkste in de letselschade uitkering. Per post wordt per jaar begroot hoeveel jaren schade u lijdt. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende formule:

Schade = Theoretisch inkomen – Werkelijk inkomen

Het bedrag wat u theoretisch in een jaar zou hebben verdiend minus het bedrag wat u daadwerkelijk heeft verdiend, is de schade van het desbetreffende jaar. Deze rekensom is nog relatief gemakkelijk uit te voeren. Om de totale letselschade uitkering te berekenen, wordt er ook nog gekeken naar de looptijd van de schade.

Ook bij de looptijd zijn er vele aspecten van belang om de letselschade uitkering te berekenen. Bent u als slachtoffer jong? Of al redelijk op leeftijd? En tot welke leeftijd moet er dan gerekend worden? Bij verlies van arbeidsvermogen gaan wij in de regel uit van de pensioenleeftijd. Echter, wanneer u als slachtoffer 30 jaar bent, verliest u tientallen jaren arbeidsvermogen en bouwt u ook niet meer hetzelfde pensioen op. Ook pensioenschade is onderdeel van de letselschade uitkering. Dit geldt tevens voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.

Voorschot letselschade uitkering

Wanneer u in de letselschadezaak een moment heeft bereikt waarbij u, eventueel in samenwerking met een letselschadespecialist, de tegenpartij aansprakelijk heeft gesteld, is het wachten op erkenning. Wanneer de tegenpartij aansprakelijk blijkt, is het afwikkelen van letselschade vaak een langdurige kwestie. Het wachten op een letselschade uitkering kan dan in veel gevallen ook te lang duren. Wij zorgen ervoor dat u ook voorschotten op uw schade ontvangt. U komt bij letselschade vaak voor onverwachte kosten te staan, wat een tussentijdse betaling in vele gevallen zeer wenselijk maakt.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen