Letselschadevergoeding

Een letselschadevergoeding is meer dan alleen een schadevergoeding. Er zijn diverse onderdelen van toepassing bij het claimen van letselschade. De berekening van een claim is niet altijd eenvoudig. De letselschade vergoedingen liggen per situatie zeer uiteen. Daarom is het verstandig een letselschadebureau in te schakelen, die uw belangen in dit proces behartigt.

Uiteenlopende letselschade vergoedingen

Uw materiële schade is over het algemeen redelijk snel te bepalen. Dit betreft de letselschadevergoeding die aan u in geld wordt uitgekeerd. Denk daarbij aan een defecte fiets, beschadigde kleding en alle extra kosten die u heeft gemaakt en die u niet zou hebben gemaakt indien het ongeval niet had plaatsgevonden. Ook heeft u recht op letselschade vergoedingen die betrekking hebben op de toekomst. Zo kan het zijn dat u verlies van arbeidsvermogen oploopt, recht heeft op smartengeld of in aanmerking komt voor overige schadeposten.

Letselschade claimen

Wanneer u een schadeclaim in wilt dienen, moet u eerst de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Noteer de naam en het adres van de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt.
  • Noteer contactgegevens van getuigen.
  • Bewijs dat u door schuld van de tegenpartij aan letselschade lijdt.

U kunt de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk te stellen, door een aangetekende brief te sturen met daarin de aansprakelijkstelling. Hierin geeft u direct bewijslast van de aansprakelijkstelling. Dat is van belang bij het claimen van een letselschadevergoeding in geval van eventuele verjaring.

Een letselschade claimen is een langdurig traject. De hoogte van de letselschadevergoeding is vaak lastig in te schatten. Het is aan te raden om een letselschadespecialist in te schakelen. Die zal u gedurende het proces ontzorgen, zodat u zich kunt focussen op de revalidatie.

Letselschadevergoeding en uw tegenpartij

De tegenpartij aansprakelijk stellen is niet het lastigste onderdeel, maar de kunst is om de aansprakelijkheid erkend te krijgen. Bij erkende aansprakelijkheid is de tegenpartij verplicht uw letselschade te vergoeden. Ook de juridische kosten die u maakt als u een letselschadebureau inschakelt, worden bij erkende aansprakelijkheid vergoed.

Het inschakelen van een letselschadebureau bij erkende aansprakelijkheid kost u geen geld. Bovendien weet u zeker, dat u een schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Aarzelt u over de aansprakelijkheid van de tegenpartij? Een gratis intake met MijnLetsel helpt u verder op weg.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen