Letselschadevergoeding

Een letselschadevergoeding is meer dan alleen een schadevergoeding. Diverse onderdelen zijn van toepassing bij het claimen van letselschade. De berekening van een dergelijke claim is niet altijd eenvoudig. De letselschade vergoedingen liggen per situatie zeer uiteen, waardoor het verstandig is om een letselschadebureau in te schakelen waarmee u dit traject kunt doorlopen.

Uiteenlopende letselschade vergoedingen

Uw materiële schade is veelal gemakkelijk te berekenen. Dit houdt in dat er een letselschadevergoeding wordt uitgekeerd voor uw in geld uit te drukken schade. Denk daarbij aan een defecte fiets, beschadigde kleding en alle extra kosten die u heeft gemaakt die u niet zou hebben gemaakt indien het ongeval niet had plaatsgevonden. Ook heeft u recht op letselschade vergoedingen die betrekking hebben op de toekomst. Zo kan het zijn dat u verlies van arbeidsvermogen oploopt, recht heeft op smartengeld of in aanmerking komt voor overige schadeposten.

Letselschade claimen

Wanneer u een schadeclaim in wilt dienen, moet u eerst de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Noteer de naam en het adres van de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt.
  • Noteer contactgegevens van getuigen.
  • Bewijs dat u door schuld van de tegenpartij aan letselschade lijdt.

U kunt de wederpartij schriftelijk aansprakelijk te stellen, door een aangetekende brief te sturen met daarin de aansprakelijkstelling. Hierbij heeft u direct bewijslast van de aansprakelijkstelling wat van belang is bij het claimen van een letselschadevergoeding in verband met eventuele verjaring.

Een letselschade claimen is in veel gevallen een langdurig traject. Ook de hoogte van de letselschadevergoeding is vaak lastig in te schatten. Het is daarbij aan te raden om een letselschadespecialist in te schakelen waarmee u dit traject doorloopt. Zij ontzorgen u gedurende het proces, zodat u zich kunt focussen op de revalidatie.

Letselschadevergoeding en uw wederpartij

De wederpartij aansprakelijk stellen is niet het lastigste onderdeel, maar de aansprakelijkheid erkend krijgen is de kunst. Bij erkende aansprakelijkheid is de wederpartij verplicht uw letselschade te vergoeden. Ook juridische kosten die u maakt wanneer u een letselschadebureau inschakelt, worden bij erkende aansprakelijkheid vergoed door de wederpartij.

Het inschakelen van een letselschadebureau is dus kosteloos bij erkende aansprakelijkheid, waarbij u uzelf garandeert van een schadevergoeding waar u recht op heeft. Aarzelt u over de aansprakelijkheid? Ligt dat wel of niet bij de wederpartij? Een gratis adviesgesprek met Mijnletsel helpt u wellicht verder.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen