• Gratis advies bij elke schadeclaim
  • 4 Specialisten tot uw beschikking
  • 79 Tevreden klanten geholpen in 2018

Letselschade door mishandeling

Letselschade door mishandeling komt vaak voor. De gevolgen van een mishandeling hebben verschillende vormen van fysiek letsel tot gevolg. De psychische gevolgen zijn vaak nog vele malen groter. De letselschadespecialisten van MijnLetsel kunnen u helpen om de opgelopen schade van een mishandeling te verhalen op de tegenpartij.

Vormen van mishandeling

Bij mishandeling wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen; mishandeling en zware mishandeling. De gevolgen van zware mishandeling kunnen voor u dermate ernstig zijn dat u zelfs niet meer kunt werken. Daarnaast kan het letsel ervoor zorgen dat u niet meer optimaal kunt bijdragen aan het gezinsleven.

Beide vormen van mishandeling zijn volgens de wet strafbaar. De ernst van het lichamelijk letsel bepaalt de hoogte van de schadevergoeding. Voor zware mishandeling wordt een hogere vergoeding toegewezen. Mishandeling kan verder onderverdeeld worden in verschillende categorieën:

  • Lichamelijke verwaarlozing
  • Lichamelijke mishandeling
  • Geestelijke verwaarlozing
  • Geestelijke mishandeling
  • Seksueel misbruik

Emotionele schade na mishandeling

Mishandeling kan zowel fysieke als psychische letsels veroorzaken. De emotionele schade die mishandeling met zich meebrengt, kan worden vergoed door middel van smartengeld. De geestelijke schade gaat gepaard met gederfde levensvreugde. Hiervoor wijst de rechter een vergoeding toe. Veelvoorkomende psychische letsels na mishandeling zijn angst, schaamte en depressie.

Schadeclaim na mishandeling

Letselschade ten gevolge van mishandeling en de daaruit voortvloeiende schadeclaim kan betrekking hebben op voor u gemiste inkomsten, door u gemaakte kosten en smartengeld. De schadeclaim na mishandeling kunt u op drie verschillende manieren indienen:

  • Invoegen in het eventuele strafproces tegen de dader. Daarbij dient de schade niet al te ingewikkeld te zijn en dient ook de dader de aansprakelijkheid van de mishandeling te erkennen.
  • Verzoek tot schadevergoeding indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit fonds is in het leven geroepen om slachtoffers van fysieke of psychische mishandeling een financiële tegemoetkoming te doen.
  • De dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen. Dit is vaak het geval wanneer er psychische schade is geleden als gevolg van de mishandeling en de hoogte van het schadebedrag moeilijker is vast te stellen.

In het derde scenario, waarbij de dader civielrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt, kunt u de deskundigheid van de letselschadespecialisten van MijnLetsel inzetten.

Mijnletsel helpt u na mishandeling

Letselschade verhalen bij een mishandeling is meestal een lang en complex traject. Voor de verwerking van de opgelopen schade is het daarom belangrijk, dat u zich goed laat adviseren voordat u een dergelijk traject ingaat.

Om er zeker van te zijn dat u een goede en rechtvaardige vergoeding kunt eisen van de dader, staan de letselschadespecialisten van MijnLetsel u bij met juridisch advies. Het advies dat wij geven is voor u kosteloos. De aansprakelijke partij bij letselschade wegens mishandeling is namelijk verplicht om uw juridische kosten te vergoeden. Vraag nu gratis en vrijblijvend advies aan de letselschadespecialisten van MijnLetsel aan via 085-3034295 of stuur ons een e-mail: info@mijnletsel.nl.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen