De aanpak van MijnLetsel

Diverse oorzaken kunnen leiden tot letselschade, waarbij iedere letselschadezaak een opzichzelfstaande zaak is. U kunt voor korte tijd, maar ook lange tijd gevolgen ervaren naar aanleiding van een ongeval. MijnLetsel biedt u hulp bij alle onderdelen die u in het traject zult tegenkomen. Om u een impressie te geven van de aanpak van MijnLetsel, zijn onderstaande stappen weergeven om de grote lijnen in een letselschadezaak te weergeven.

1.  Adviesgesprek
Om de haalbaarheid van uw letselschadezaak te beoordelen, voeren onze letselschadespecialisten persoonlijke gesprekken met u. Afhankelijk van de situatie kan dit telefonisch, maar ook bij u thuis. Tijdens dit adviesgesprek komen er allerlei onderdelen aan bod. Zo wordt er gekeken naar de omstandigheden rondom het ongeval, de ernst van de schade die u heeft opgelopen en hoe het herstelproces er globaal gezien uitziet. Bij positief advies kunnen wij uw letselschadezaak kosteloos in behandeling nemen.

2.  Aansprakelijkstelling
De letselschadespecialist stelt de verzekeraar van de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk. Het kan soms tientallen dagen duren voordat de aansprakelijkheid wordt erkend. En zonder erkenning kan de letselschadezaak niet voortgezet worden. Gedurende dit proces wordt u continu op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

3.  Inventarisatie
Alle relevante informatie rondom het ongeval verzamelen kan enige tijd duren. Zo kan er informatie bij de politie opgevraagd worden, of moeten medische documenten opgevraagd worden bij de hulpverleners. Naast de geleden schade, wordt ook de te lijden schade geïnventariseerd. De duur van de inventarisatie is geheel afhankelijk van de situatie en de daarbij toekomstige nasleep.

4.  Bevoorschotting
Om niet in financiële problemen te komen, verzoeken wij de tegenpartij een voorschot over te maken bij erkende aansprakelijkheid. Dit betreft een voorschot op alle kosten die u maakt, die u niet had gemaakt als het ongeval niet plaats had gevonden.

5.  Schadevergoeding
Indien u weer functioneert zoals u voor het ongeval ook functioneerde, kan de letselschadezaak worden afgehandeld. Indien uw klachten niet verdwenen zijn en er een nog onzekere toekomst voor u ligt, worden de medische kosten en overige toekomstige schade berekend door onze specialisten. Op deze wijze wordt de uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding vastgesteld.

6.  Afwikkeling
Na overleg met u omtrent de hoogte van de schadevergoeding, wordt deze bij de tegenpartij neergelegd. De tegenpartij kan drie dingen doen na ontvangst:

  • Een vaststellingsovereenkomst wordt getekend en de aansprakelijke partij betaalt de schadeclaim.
  • We gaan een onderhandelingsfase in. De tegenpartij is het niet eens met de schadeclaim en de diverse schadeposten worden bediscussieerd.
  • Een gerechtelijke procedure zal gestart moeten worden indien de tegenpartij geen schadevergoeding wil betalen en niet de onderhandelingen aan wil gaan.

7.  Nazorg
Het ontvangen van de schadevergoeding is gevoelsmatig al een ‘succes’. Echter kan het in erge gevallen zo zijn dat u over 15 jaar nog steeds niet functioneert zoals u deed voor het ongeval. De schadevergoeding is ook bedoelt voor deze tijd en zal dus geleidelijk over de jaren uitgespreid moeten worden. MijnLetsel kan u ook hierin ondersteunen en adviseren.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen