Oorzaken letselschade

Een letsel ten gevolge van een ongeval kent verschillende oorzaken. Zo komt het veel voor dat er een letsel opgelopen wordt naar aanleiding van een verkeersongeval. Maar ook op de werkvloer, tijdens het uitoefenen van sport of tijdens het klussen in en om het huis ontstaan soms ongewenste gevolgen. De oorzaken van letselschade leiden tot diverse soorten letselschade. De soorten letselschade zijn zeer uiteenlopend, van een whiplash tot een botbreuk. In het onderstaande overzicht kunt u de verschillende oorzaken van letselschade vinden en navigeren naar de voor u relevante oorzaak.

  • Alles
  • A - H
  • I - Z

Letselschadespecialisten van Mijnletsel 

Het verhalen van uw letselschade bij de tegenpartij kan, afhankelijk van de situatie, een ingewikkeld traject zijn. Ook komt u in aanraking met verzekeraars en mogelijk advocaten. Om uw traject soepel te laten verlopen zonder het uzelf hierin lastig te maken, kunt u letselschadespecialisten van Mijnletsel inschakelen. Bij erkende aansprakelijkheid van de tegenpartij kunt u kosteloos gebruikmaken van onze diensten. Kortom? Ontzorging voor u. U kunt zich focussen op het herstelproces.

Diversiteit in letselschade oorzaken

Zoals u ziet in het bovenstaande overzicht, is er een grote diversiteit in oorzaken met letselschade als gevolg. Een letselschadezaak kent in ieder geval globaal een overeenkomende aanpak, maar iedere oorzaak heeft zijn focus en specialiteiten nodig. Zo is het opstellen van een schadevergoeding naar aanleiding van een verkeersongeval bij een fietser, net verschillend dan wanneer het een auto ongeval bevat.

Naast de afwijkende aanpakken bij diverse oorzaken, zijn de gevolgen per slachtoffer ook uiteenlopend. De ene persoon breekt zijn been na een verkeersongeval en is na 6 weken weer voor de volle honderd procent gerevalideerd. Maar het komt ook voor dat slachtoffers veel ernstiger gewond raken en nog jaren revalidatie nodig hebben of nooit meer de oude zullen worden. De situatie per persoon en per ongeval is ook iedere keer uniek. Dit maakt de afhandeling van een letselschadezaak een ingewikkelde taak. Het is verstandig om hier een specialist voor in te schakelen. De kans dat uw tegenpartij dat ook doet, is zeer groot. Bij erkende aansprakelijkheid is de bijstand voor u kosteloos. Twijfelt u aan de aansprakelijkheid in uw situatie? Het eerste adviesgesprek met Mijnletsel is kosteloos. Hierin kunnen wij samen uw situatie grondig bespreken en inschatten.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen