Schadeclaim

Als u slachtoffer bent geworden van een ongeval waarvoor een andere partij verantwoordelijk is, kunt u een schadeclaim indienen. Zeker wanneer het om letsel gaat waarvan u langere tijd last hebt, kan dit van grote invloed zijn op uw leefplezier en mogelijk zelfs uw inkomen.

U kunt zelf een schadeclaim indienen of uw kunt een specialist van MijnLetsel inschakelen om u bij dit proces te helpen of om het geheel van u over te nemen. Zeker wanneer het een complex traject met meerdere partijen betreft, kan juridische ondersteuning wenselijk zijn. MijnLetsel biedt u ontzorging van het totale letselschadetraject. De letselschadespecialisten helpen u bij:

 • De inventarisatie van de schadeposten.
 • Het opbouwen van de schadeclaim.
 • Het samenstellen van de schadeclaim.
 • Het voorleggen van de schadeclaim bij de tegenpartij.

Waarom een specialist bij schadeclaim?

Uiteraard kunt u het proces van verhalen van de schade zelf doorlopen. Onderzoek doen naar de achtergronden van het ongeval, verzamelen van de juiste juridische informatie en het indienen van de uiteindelijke schadeclaim kosten vaak meer tijd, dan u denkt. Daarbij krijgen slachtoffers vaan het idee, dat zij niet serieus worden genomen door de tegenpartij. Onze deskundigen zijn gespecialiseerd in letselschade en weten precies welke wetten en regels voor uw zaak van belang kunnen zijn. Terwijl wij een rechtvaardige schadevergoeding voor u regelen, kunt u zich richten op het herstelproces.

Soorten schadeclaims

Een schadeclaim kan worden onderverdeeld in materiële schade en immateriële schade. Het is belangrijk om bij het indienen van de schadeclaim de volledige schade mee te nemen. Daarmee voorkomt u, dat u voor kosten komt te staan die u op het moment van indienen niet hebt voorzien.

 • Materiele schade: alle kosten die zijn uit te drukken in geld:
  • Gemaakte kosten
  • Gemiste inkomsten
 • Immateriële schade: veroorzaakt verdriet, uitgedrukt in smartengeld:
  • Verdriet
  • Pijn
  • Onzekerheid
  • Gemis

Kosten letselschadebureau

Bij erkende aansprakelijkheid van de tegenpartij, wordt uw juridische bijstand vergoed en meegenomen in de schadeclaim. Dit betekent voor u, dat het inschakelen van MijnLetsel kosteloos is. Indien u zelf aansprakelijk of deels aansprakelijk bent dan worden de kosten mogelijk ook aan u doorberekend. Twijfelt u over de aansprakelijkheid? Het eerste adviesgesprek met MijnLetsel is altijd gratis. Bel ons op 085-3034295 of stuur een mail naar info@mijnletsel.nl.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen