Second Opinion

Heeft u twijfels aan de deskundigheid van uw belangenbehartiger of rechtsbijstandsverzekeraar? Of kan de inzet volgens u verhoogd worden? Is er niet voldoende aandacht voor u of uw zaak? Of heeft u twijfels aan de voorgestelde regeling? Een eerlijk oordeel van een andere partij is in deze gevallen aan te raden. Door middel van een second opinion na een ongeval wordt uw situatie omtrent de letselschadezaak beoordeeld. Nogmaals alle aspecten worden bekeken en er wordt gezocht naar eventueel gemiste schadeposten en/of onderdelen.

Een second opinion is het toetsen van het aanbod van de verzekeraar omtrent de afwikkeling van uw letselschade. Zo kunt u bepalen of het ontvangen aanbod wel eerlijk en reëel is. Vaak heeft u na een ongeval met letselschade, juridische ondersteuning om uw zaak in goede orde te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u ontevreden bent over de keuze die u heeft gemaakt of de keuze die uw rechtsbijstandsverzekeraar heeft gemaakt.

Stappen bij een second opinion

U vraagt zich mogelijk af hoe een dergelijk proces eruit ziet bij het opvragen van een second opinion. Om u een beeld te geven van de stappen die gevolgd worden, staan deze chronologisch opgesomd.

  1. U machtigt Mijnletsel om bij uw huidige behandelaar uw dossier op te vragen.
  2. Mijnletsel analyseert kosteloos uw dossier.
  3. Wij bespreken onze bevindingen met u persoonlijk.
  4. Afhankelijk van de resultaten beoordelen wij met u of u bij uw huidige behandelaar kunt blijven of dat het verstandig is om over te stappen naar Mijnletsel.

Het kan zo zijn dat uit het advies van onze letselschadespecialisten blijkt dat u een hoger schadebedrag zou kunnen krijgen. Indien u besluit over te stappen naar Mijnletsel, zorgen wij ervoor dat wij op korte termijn uw dossier op orde hebben.

Second opinion kosteloos?

Afhankelijk van de situatie is een second opinion in veel gevallen kosteloos. De kosten voor een second opinion kunnen oplopen tot maximaal €1.250,00 exclusief kantoorkosten en BTW.  Als u geen belangenbehartiger heeft ingeschakeld, dan moet de verzekeraar de kosten voor een second opinion vergoeden. Vaak heeft u dit recht als uw belangen door een rechtsbijstandsverzekeraar worden behartigd. Meestal kunnen de kosten voor een second opinion ook worden verhaald op de tegenpartij, wat er ook voor zorgt dat u een kosteloze beoordeling van uw dossier krijgt.

Aanvragen second opinion

Als er ontevredenheid heerst met betrekking tot het resultaat of de handelswijze van uw huidige belangenbehartiger, is het uw recht om de zaak voor te leggen aan een ander persoon. Dit wordt de second opinion genoemd. Het in twijfel trekken van iemands resultaat waar veel moeite in is gestoken, kan natuurlijk gevoelig liggen. Bij Mijnletsel gaan onze letselschadedeskundigen zeer discreet te werk zodat uw huidige belangenbehartiger niets van uw aarzeling merkt. Wij beoordelen het dossier wat u heeft ontvangen en bespreken deze onderdelen alleen met u.

Voordelen second opinion

Het uitwerken van een letselschadezaak is vaak een complexe en tijdrovende taak. Hier komt veel deskundigheid en ervaring aan te pas. Wanneer het op deze gebieden mogelijk tekort schiet, is het gemakkelijk bepaalde schadeposten over het hoofd te zien. Met nadelige gevolgen voor uw schadevergoeding! Verzeker uzelf van uitstekende juridische ondersteuning bij Mijnletsel of vraag een second opinion voor letselschade aan via ons.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen