Second opinion

Heeft u twijfels aan de deskundigheid van uw belangenbehartiger of rechtsbijstandsverzekeraar? Of kan de inzet volgens u verhoogd worden? Is er niet voldoende aandacht voor u of uw zaak? Heeft u twijfels aan de voorgestelde regeling? Een onafhankelijk oordeel van een derde partij is dan aan te raden. Door middel van een second opinion na een ongeval wordt uw situatie als letselschadezaak beoordeeld. Alle aspecten worden nogmaals bekeken en gewogen. Bovendien wordt er gekeken naar mogelijke gemiste schadeposten en/of onderdelen.

Met een second opinion wordt het aanbod van de verzekeraar voor de afwikkeling van uw letselschade getoetst. Zo kunt u bepalen of het aanbod wel eerlijk en reëel is. Meestal nemen slachtoffert van letselschade een juridische adviseur in de arm om de zaak zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarbij kan het zo zijn, dat u niet tevreden bent over de uitkomst van uw zaak en de rol die uw adviseur en belangenbehartiger daarin hebben gespeeld en de keuzes die zijn gemaakt. Een second opinion kan dan een ander licht op de zaak werpen en ervoor zorgen dat u krijgt, waarop u recht heeft.

Stappen bij een second opinion

Hoe verloopt het proces bij het opvragen van een second opinion? Het stappenplan is als volgt:

  1. U machtigt MijnLetsel om bij uw huidige behandelaar uw dossier op te vragen.
  2. MijnLetsel analyseert kosteloos uw dossier.
  3. Wij bespreken onze bevindingen persoonlijk met u.
  4. Afhankelijk van de resultaten beoordelen wij met u of u het best bij uw huidige behandelaar kunt blijven of dat het verstandig is om over te stappen naar MijnLetsel.

Het kan zo zijn dat uit ons advies blijkt, dat u een hoger schadebedrag zou kunnen claimen. Indien u dan besluit over te stappen naar MijnLetsel, zorgen wij ervoor dat wij uw dossier snel op orde hebben.

Second opinion kosteloos?

Afhankelijk van de situatie is een second opinion in veel gevallen kosteloos. Als u geen belangenbehartiger heeft ingeschakeld, dan moet de verzekeraar altijd de kosten voor een second opinion vergoeden. Indien uw belangen door een rechtsbijstandsverzekeraar worden behartigd, is dit veelal ook het geval. In het algemeen kunnen de kosten van een second opinion op de tegenpartij worden verhaald. De kosten voor een second opinion bedragen maximaal € 1.250 exclusief kantoorkosten en BTW.

Aanvragen second opinion

Als er ontevredenheid heerst met betrekking tot het resultaat of de aanpak van uw huidige belangenbehartiger, heeft u het recht om de zaak aan een andere partij voor te leggen. Het in twijfel trekken van een aanpak, advies en eindresultaat ligt natuurlijk gevoelig. Daarom gaan onze letselschadedeskundigen zeer discreet te werk. Wij beoordelen het dossier dat u heeft ontvangen en spreken onze bevindingen allen met u.

Voordelen second opinion

Het uitwerken van een letselschadezaak is een complexe en tijdrovende taak. Dat vraagt om veel deskundigheid en ervaring. Als dat onvoldoende aanwezig is, is het gemakkelijk bepaalde schadeposten over het hoofd te zien. Met een second opinion van MijnLetsel bent u zeker van uw schadevergoeding.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen