Smartengeld

Smartengeld is immateriële schadevergoeding. Dit is een vergoeding voor letselschade op emotioneel en/of psychisch gebied. Smartengeld is een financiële vergoeding voor al het leed wat u is aangedaan of nog door gaat maken. Ook wel bekend als gederfde levensvreugde.

Voorbeelden gederfde levensvreugde

U kunt na letselschade smartengeld claimen indien u bepaalde zaken niet meer kunt terwijl u dit voor het ongeval nog wel kon, zoals:

 • Verdriet omdat u uw hobby niet kunt voortzetten.
 • De angst om weer deel te nemen aan het verkeer.
 • Dagelijkse schaamte omdat u één of enkele vingers heeft moeten laten amputeren.
 • Eenzaamheid omdat u geen sociale contacten op de werkvloer meer heeft.
 • De dagelijkse pijn die u ervaart na een opgelopen dwarslaesie.

De schade op emotioneel en/of psychisch gebied komt in aanmerking voor letselschadevergoeding. Eén van de schadeposten betreft het smartengeld.

Hoogte smartengeld

Om de hoogte van uw smartengeld vast te stellen, wordt er gebruik gemaakt van een ingewikkelde berekening. Deze berekening is afhankelijk van de situatie, van de persoon en van diverse factoren die daarbij meespelen. Om een idee te geven van de complexiteit van de samenstelling van smartengeld, volgt een aantal belangrijke aspecten waarnaar wordt gekeken:

 • De leeftijd van het letselschade slachtoffer.
 • De hersteltijd na het ongeval.
 • De invloed van uw letsel op vrijetijdsbestedingen.
 • De geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
 • De ernst van het letsel en bijkomende medische behandelingen.
 • Beperkingen met oog op de toekomst.

Iedere situatie is uniek. Dat maakt het ingewikkeld om financiële waarden te koppelen aan uw leed. De letselschadespecialisten van MijnLetsel zijn gespecialiseerd in de afhandeling van letselschades en bepalen van uw smartengeld.

Shock- en affectieschade

Wanneer u ter plaatse of direct na een ongeval bent geconfronteerd met schokkende gevolgen van het ongeval, kunt u mogelijk shockschade claimen. Om het recht te bepalen op een vergoeding voor gemaakte kosten, gemiste inkomsten en smartengeld moet het door een psychiater worden aangemerkt als psychiatrisch ziektebeeld. De voorwaarden voor een schadevergoeding voor shockschade zijn:

 • De veroorzaker moet aansprakelijk zijn voor het ongeval.
 • U moet een rechtstreekse confrontatie hebben gehad met de traumatische gebeurtenis.
 • U moet een ernstige trauma hebben overgehouden (PTTS).
 • Er moet sprake zijn van een nauwe affectieve band met het slachtoffer van het ongeval, bijvoorbeeld een partner of eigen kind.
 • Er moet een verband zijn tussen psychische schade en de traumatische gebeurtenis.

Let op, shockschade is GEEN onderdeel van smartengeld. Echter, binnen shockschade bestaat er wel een onderdeel smartengeld. Daarnaast is het verdriet ontstaan door een schokkende ervaring geen shockschade, maar heeft betrekking op affectieschade. Affectieschade is immateriële schade die iemand heeft door het ernstig gewond raken of overlijden van een naaste. Deze vorm van schade komt niet in aanmerking voor een schadevergoeding.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen