Smartengeld

Smartengeld wordt ook wel als benaming gebruikt voor een immateriële schadevergoeding. Dit is een vergoeding voor letselschade op emotioneel en/of psychisch gebied. Smartengeld is een financiële vergoeding voor al het leed wat u is aangedaan of nog door gaat maken, ook wel bekend als gederfde levensvreugde.

Voorbeelden gederfde levensvreugde

Smartengeld kunt u claimen indien u na het oplopen van letselschade, bepaalde zaken niet meer kunt terwijl dit voor het ongeval nog wel kon. Enkele voorbeelden zijn:

 • Verdriet omdat u uw hobby niet kunt voortzetten.
 • De angst om weer deel te nemen aan het verkeer.
 • Dagelijkse schaamte omdat u één of enkele vingers heeft moeten laten amputeren.
 • Eenzaamheid vanwege geen sociale contacten meer op de werkvloer.
 • De pijn die u dagelijks ervaart na de opgelopen dwarslaesie.

Een aantal situaties waarin gederfde levensvreugde een rol speelt. De schade op emotioneel en/of psychisch gebied komt in aanmerking voor een letselschadevergoeding. Een van schadeposten van deze claim, bevat het smartengeld.

Hoogte smartengeld

Om de hoogte van uw smartengeld vast te stellen, wordt er gebruik gemaakt van een ingewikkelde berekening. Deze berekening is afhankelijk van de situatie, van de persoon zelf en van diverse factoren die daarbij meespelen. Om een indicatie te geven van de ingewikkeldheid van de samenstelling van smartengeld, zijn dit enkele belangrijke aspecten waar letselschadespecialisten naar kijken:

 • De leeftijd van het letselschade slachtoffer.
 • De hersteltijd na het ongeval.
 • De invloed van uw letsel op vrijetijdsbestedingen.
 • De geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • De ernst van het letsel en bijkomende medische behandelingen.
 • Beperkingen met oog op de toekomst.

Dit zijn enkele aspecten die voor een berekening van smartengeld in kaart worden gebracht. Iedere situatie is een unieke situatie, wat het ingewikkeld maakt om financiële waarden te koppelen aan uw leed. De letselschadespecialisten van Mijnletsel zijn gespecialiseerd in de afhandeling van letselschades, en aangeraden wordt om onder andere uw smartengeld te laten berekenen door een specialist in het vak.

Shockschade en affectieschade

Wanneer u ter plekke op schokkende wijze bent geconfronteerd met gevolgen van een ongeval of direct na het ongeval, kunt u mogelijk shockschade claimen. Shockschade moet door een psychiater worden aangemerkt als psychiatrisch ziektebeeld, om recht te hebben op een vergoeding van gemaakte kosten, gemiste inkomsten en smartengeld. De voorwaarden voor een schadevergoeding voor shockschade zijn:

 • De veroorzaker moet aansprakelijk zijn voor het ongeval.
 • U moet rechtstreekse confrontatie hebben gehad met de traumatische gebeurtenis.
 • U moet een ernstige trauma hebben overgehouden (PTTS).
 • Er moet sprake zijn van een nauwe affectieve band met het slachtoffer van het ongeval, bijvoorbeeld een partner of eigen kind.
 • Er moet een verband zijn tussen psychische schade en de traumatische gebeurtenis.

Let op, shockschade is GEEN onderdeel van smartengeld. Echter, binnen shockschade bestaat er wel een onderdeel smartengeld. Daarnaast is het verdriet ontstaan door een schokkende ervaring geen shockschade, maar heeft betrekking op affectieschade. Affectieschade is immateriële schade die iemand heeft door het ernstig gewond raken of overlijden van een naaste, deze vorm van schade komt niet in aanmerking voor een schadevergoeding.

Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen