Hoe ontstaan medische fouten?

Medische fouten ontstaan wanneer er ernstige fouten worden gemaakt door artsen, ziekenhuizen of andere zorgverleners. Het kan om menselijke fouten door nalatigheid gaan, maar ook om organisatorische of technische fouten.