Ik ben op de fiets aangereden door een auto, wat nu?

U bent als fietser de kwetsbaarste verkeersdeelnemer op de weg, samen met de voetganger. Dit is de reden waarom u juridisch gezien van diverse voordelen geniet. Bij een aanrijding tussen een auto en een fiets, is de automobilist altijd aansprakelijk. Met uitzondering van overmacht. Van een schadevergoeding is vrijwel altijd sprake, waarbij de volgende percentages aangehouden worden:

  • Automobilist schuldig: u ontvangt als fietser een schadevergoeding van 100%.
  • U als fietser schuldig: u ontvangt alsnog een schadevergoeding tussen de 50% en 100%.
  • U als fietser en de automobilist schuldig: u ontvangt minimaal een schadevergoeding van 50% en maximaal 75%.

De uitzondering op de regel is wanneer het slachtoffer op de fiets jonger is dan 14 jaar. Zij worden juridisch nog sterker beschermd en ontvangen altijd een schadevergoeding van 100%.