Ik ben op de fiets aangereden door een brommer of scooter, wat nu?

Voor een fietser is een aanrijding met een brommer of scooter vergelijkbaar met een aanrijding met een auto. Voor gemotoriseerd verkeer geldt in principe dezelfde regeling wanneer het aankomt op de juridische voordelen. U bent als fietser namelijk de kwetsbaarste verkeersdeelnemer. Bij een aanrijding tussen een bromfietser en een fietser, is de bromfietser altijd aansprakelijk. Met uitzondering van overmacht. Van een schadevergoeding is vrijwel altijd sprake, waarbij de volgende percentages aangehouden worden:

  • Bromfietser schuldig: u ontvangt als fietser een schadevergoeding van 100%.
  • U als fietser schuldig: u ontvangt alsnog een schadevergoeding tussen de 50% en 100%.
  • U als fietser en de bromfietser zijn schuldig: u ontvangt minimaal een schadevergoeding van 50% en maximaal 75%.

De uitzondering op de regel is wanneer het slachtoffer op de fiets jonger is dan 14 jaar. Deze groep verkeersdeelnemers worden juridisch nog sterker beschermd en ontvangen altijd een schadevergoeding van 100%.