Ik heb mijn eigen risico van mijn zorgverzekering, vergoed mijn werkgever dat?

De werkgever vergoed uw eigen risico van uw zorgverzekering, wanneer de werkgever aansprakelijkheid erkend. Doet hij dit niet, dan bestaat de plicht niet om deze kosten te betalen en deze kosten komen van voor eigen rekening van de werknemer.