Kan ik een financiële tegemoetkoming aanvragen als vervoeging of een civiele procedure geen optie is?

Ja, dat is mogelijk. Dit kan aangevraagd worden bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit is een overheidsinstantie die deel uitmaakt van het ministerie van Justitie. De financiële steun wordt aan slachtoffers gegeven die ernstig letsel hebben opgelopen naar aanleiding van een geweldsincident. Voor materiële schade wordt er maximaal €22.700,- uitgekeerd, voor immateriële schade ligt het maximum op €9.100,-. De voorwaarden voor om het Schadefonds aan te kunnen vragen, zijn:

  • U bent slachtoffer, nabestaande of getuige van een geweldsincident waarbij u of het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen.
  • Er dient sprake te zijn van een ernstig incident.
  • U heeft zwaar lichamelijk letsel of psychische schade opgelopen.
  • U bent zelf niet schuldig of deels schuldig aan het incident.
  • Het incident moet in Nederland hebben plaatsgevonden.
  • Er moet sprake zijn van opzet in het spel.
  • U dient binnen drie jaar een schade aanvraag in te dienen.