Kan ik schade vergoed krijgen bij eigen schuld?

De kans om schade vergoed te krijgen bij eigen schuld is zeer groot. De werkgever heeft een zogenoemde ‘zorgplicht’ voor haar werknemers. Dat betekent dat eigen schuld bij een bedrijfsongeval niets uitmaakt. Uiteraard met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid van het slachtoffer.