Uit welke financiële posten bestaat mijn letselschade?

U lijdt snel financiële schade wanneer u letsel oploopt door een dier. Deze financiële schade, ook wel letselschade, kan bestaan uit een aantal onderdelen;

  • Extra kosten. Denk de materiële schade, zoals kapotte kleding of het kopen van bijvoorbeeld medicijnen.
  • Inkomensschade. Verlies van inkomen door het niet of gedeeltelijk niet uit kunnen voeren van uw dagelijkse werkzaamheden.
  • Immateriële schade, ook wel smartengeld. Dit is de gederfde en nog te derven levensvreugde, pijn en/of verdriet.
  • Juridische kosten. Eventueel door het inschakelen van een letselschadespecialist.