Vuurwerkletsel veroorzaakt door derden, wat nu?

Als u vuurwerkletsel oploopt door toedoen van een derde, waarbij sprake is van onzorgvuldig handelen, kunt u de persoon in kwestie aansprakelijk stellen. Dat kan het afsteken van illegaal vuurwerk zijn, het afsteken van (legaal) vuurwerk op een ongeschikte plaats of het gooien van vuurwerk naar personen. U moet aan kunnen geven en kunnen bewijzen wie de veroorzaker van uw letsel is. Bij een onbekende dader kunt u geen schadeclaim indienen.