Wanneer is de producent niet aansprakelijk?

De producent is niet aansprakelijk voor uw opgelopen schade, wanneer deze aan kan tonen dat:

  • De producent het product niet op de markt heeft gebracht.
  • Het gebrek pas is ontstaan na het op de markt brengen van het product.
  • Het product voor de verkoop, noch voor enige andere vorm van verspreiding, met een een economisch doel is vervaardigd.
  • Het product niet is gedistribueerd of vervaardigd in het kader van de uitoefening van zijn beroep.
  • Het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften.
  • Het gebrek van een onderdeel is ontstaan tijdens de vervaardiging van een eindproduct.

Wanneer de schuld bij de benadeelde ligt, kan de aansprakelijkheid van de producent worden beperkt.