Wanneer is een product ondeugdelijk of gebrekkig?

Een product is ondeugdelijk wanneer het product een gebrek vertoont en u door dit gebrek schade lijdt. Dit product biedt dus niet de veiligheid die verwacht kan worden.