Wanneer is er van een bedrijfsongeval sprake?

Een bedrijfsongeval, of arbeidsongeval, is een ongeval die plaatsvindt onder werktijd in de uitoefening van uw werkzaamheden. Ook de ongevallen die tijdens een pauze plaatsvinden, kunnen als bedrijfsongeval worden beschouwd.