Wanneer vervalt de aansprakelijkheid?

U heeft drie jaar de tijd om uw schadevergoeding te claimen. Dit termijn gaat van start op de datum waarop u op de hoogte bent van uw letselschade, het gebrek en de identiteit van de producent. Na de in verkeerbrenging van een product, kan een producent tien jaar aansprakelijk worden gesteld.