Wat als de verzekeraar van uw werkgever de aansprakelijkheid afwijst?

Wanneer de verzekeraar van de werkgever de aansprakelijkheid afwijst, zijn er twee scenario’s denkbaar. Het eerste scenario is het scenario waarbij u als slachtoffer akkoord gaat met de afwijzing van aansprakelijkheid, waarbij u zelf met de schade achter blijft. Het tweede scenario betreft een gerechtelijke procedure, waarbij de rechter oordeelt wie er aansprakelijk is voor de schade.