Wat is de reden om een medisch adviseur in te schakelen?

Bij aansprakelijkstelling is het van belang dat het opgelopen letsel wordt onderbouwd. De letselschadespecialist bespreekt met u of het nodig is om een medisch adviseur in te schakelen. De kosten voor een medisch adviseur komen in eerste instantie voor eigen rekening, maar wanneer de aansprakelijkheid van uw tegenpartij erkend is, moeten deze kosten ook door uw tegenpartij betaald worden.