Wat is een beroepsziekte?

De officiële omschrijving van beroepsziekte is: “een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden”. Dat wil zeggen, u wordt ziek of loopt (psychische) klachten op als gevolg van het werk dat u doet of de werkomstandigheden waarin u deze werkzaamheden uitvoert. U had deze gezondheidsschade niet opgelopen wanneer u de werkzaamheden niet zou hebben uitgevoerd.