Wat is een ondeugdelijk product?

Een ‘product’ is elk roerend goed, inclusief elektriciteit. Ook wanneer een roerend goed een onderdeel is van een ander roerend of onroerend goed. Alleen de niet-bewerkte producten van visserij, bodem, veefokkerij en jacht vallen buiten het begrip ‘product’. Dit product is ondeugdelijk wanneer het product een gebrek vertoont en u door dit gebrek schade lijdt.