Wat is het verjaringstermijn voor het nemen van regres?

U moet binnen vijf jaar na dato de schuldige derde partij aansprakelijk stellen, anders verloopt de mogelijkheid om de schade te claimen. Als uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, levert dit mogelijk flinke kosten op. U moet als werkgever vanwege de loondoorbetalingsverplichting, maximaal twee jaar het loon door blijven betalen.