Wat is loonschade?

Een werkgever heeft loonschade, wanneer zijn werknemer door toedoen van een ander arbeidsongeschikt raakt. De werknemer kan zijn huidige werkzaamheden namelijk niet meer uitvoeren, maar moet wel doorbetaald worden vanwege de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.