Wat is smartengeld?

Bij immateriële schade wordt de schadevergoeding ‘smartengeld’ genoemd. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van een aantal aspecten. Deze aspecten zijn onder andere: de duur van het genezingsproces, de duur van uw ziekenhuisopname of revalidatie, medische ingrepen, uw leeftijd, zichtbare littekens en de invloed van uw letsel op uw werk of persoonlijke leven.