Wat is ‘regres nemen’?

Regres nemen is de benaming voor het verhalen van de schade, en de claim bij de veroorzaker neerleggen. De werkgever kan zelfstandig de veroorzaker aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade via uw werknemer.