Wat voor loonschade loop ik op als werkgever?

Als werkgever heeft u een loondoorbetalingsverplichting, waardoor u snel loonschade oploopt wanneer één van uw werknemers arbeidsongeschikt raakt door toedoen van een ander. Deze loonschade is een schadepost, maar ook re-integratiekosten, omscholingskosten en de aanpassing van de werkplek komen in aanmerking voor de schadeclaim.