Wat wordt er onder ‘letselschade na een verkeersongeval’ verstaan?

U moet als slachtoffer van een verkeersongeval simpelweg geen financieel gevolg gaan ondervinden. Alle kosten die u maakt, die u niet had gemaakt als het ongeval niet had plaatsgevonden, zijn relevant voor uw schadevergoeding. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het niet uit kunnen voeren van (over)werk, dit behoort vergoed te worden.
  • Materiële schade, zoals een defecte bril of laptop door toedoen van het verkeersongeval.
  • Werkzaamheden in en om het huis.