Wat zijn de mogelijke kostenposten voor mijn claim?

Naast uw materiële schade en inkomstenderving, kunt u ook denken aan bijvoorbeeld: omscholingskosten, studiekosten, pensioenvoorziening, hulp in en rondom het huis en noodzakelijke verbouwingen en/of verandering aan uw woning.