Wat zijn de voorwaarden om te kunnen voegen in een strafproces?

Er bestaan enkele voorwaarden om u te kunnen voegen in een strafproces. Alleen als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u zich voegen. Het gaat daarbij om de volgende aspecten;

  • De verdachte is bekend.
  • De verdachte is gedagvaard voor het strafbare feit.
  • De verdachte dient voor te komen bij de rechter voor het strafbare feit.
  • Het strafbare feit moet de reden zijn van uw letselschade.
  • Uw schade dient eenvoudig te zijn.
  • De schade mag nog niet eerder zijn vergoed.
  • De verdachte dient veroordeeld te worden.
  • De verdachte dient 14 jaar of ouder te zijn.