Welke loonschade kan ik als werkgever wel verhalen?

Niet alle onkosten kunnen worden verhaald, maar er zijn vele schadeposten die wel in aanmerking komen voor een claim. Dat gaat onder andere om de volgende posten:

  • Aanpassing van de werkplek.
  • Arbodienst die ingeschakeld wordt.
  • Bijscholing of omscholing.
  • Nettoloon van de werknemer.
  • Re-integratiebureau die ingeschakeld wordt.
  • Wettelijke rente.