Welke schade kan ik vergoed krijgen?

Na een ongeval als fietser kunt u schade vergoed krijgen op verschillende gebieden. Zo kunt u materiële schade vergoed krijgen, zoals de schade aan uw fiets, kleding, inkomstenverlies of huishoudelijke hulp. Daarnaast heeft u vaak ook nog recht op immateriële schade, zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. Hier kunt u smartengeld voor ontvangen.