Welke schade wordt vergoed na de medische fout?

Zowel materiële als immateriële schade wordt vergoed. Bij materiële schade kunt u denken aan alle daadwerkelijke kosten die u heeft gemaakt, zoals medische kosten die niet vergoed zijn, inkomensverlies en extra gemaakte kosten in bijvoorbeeld het huishouden. Immateriële schade is het lichamelijke of geestelijke letsel wat is ontstaan door de medische fout, deze vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd.