Wie is er aansprakelijk bij productletsel?

Wettelijk is bepaald dat de producent van een product aansprakelijk is, wanneer u schade heeft geleden vanwege een ondeugdelijk product. De aansprakelijkheid buiten schuld, geldt voor alle Europese producenten. Een producent is;

  • Elke producent van een grondstof, een afgewerkt product of een onderdeel van dit product.
  • Elke importeur van het product.
  • Elke persoon die zijn naam, merk of onderscheidingsteken op het product aanbrengt.
  • Elke persoon die een product levert waarvan niet kan worden vastgesteld wie de producent of importeur is.