Wie is er verantwoordelijk voor een hondenbeet?

Op grond van art. 6:179 BW is een hondenbezitter aansprakelijk voor de door de hond aangerichte schade. Ongeacht of de hondenbezitter iets verkeerd heeft gedaan of niet. Ook in losloopgebieden, de hondenbezitter blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van de hond. Dit wordt ook wel risicoaansprakelijkheid genoemd. In de meeste gevallen is de hondenbezitter verzekerd voor dergelijke incidenten.