Wordt mijn loon bij ziekte volledig doorbetaald?

De werkgever moet gedurende 2 jaar in ieder geval 70% van het loon doorbetalen. Wanneer een werknemer een bedrijfsongeval heeft gehad en de werkgever heeft de aansprakelijkheid erkend, kan de gemiste loon via een letselschadezaak geclaimd worden.