• Gratis advies bij elke schadeclaim
  • 6 specialisten tot uw beschikking
  • 625 tevreden klanten geholpen in 2017

Verkeersongeval met letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeval? Is de ander daar aansprakelijk voor? Naar alle waarschijnlijkheid heeft u op dit moment recht op een volledige schadevergoeding. U doet er verstandig aan om een deskundige in te schakelen, zodat u uzelf garandeert met de hoogst haalbare schadevergoeding. Bij Mijnletsel staan wij met een team letselschadespecialisten voor u klaar op dit traject in te gaan.

Schadevergoeding verkeersongeval

De letselschadespecialisten van Mijnletsel ondersteunen u allereerst bij het bepalen wie er voor uw letselschade door een verkeersongeval daadwerkelijk aansprakelijk is. Vervolgens wordt de schadeclaim bij letsel in samenwerking met onze deskundigen op juiste wijze afgehandeld. Vreest u dat dit traject hoge kosten voor u meebrengt? Allesbehalve. Ons deskundig en gespecialiseerd advies is op maat en in de meeste gevallen kosteloos. Wettelijke regelgevingen bepalen dat de eventuele kosten van juridische bijstand door de voor uw schade aansprakelijke partij vergoed behoren te worden. De wet biedt Mijnletsel de mogelijkheid tot het verhalen van de juridische bijstand op uw tegenpartij.

Diverse verkeersongevallen

Niet bij ieder ongeval is de aansprakelijkheid gelijk. Diverse vervoersmiddelen kunnen betrokken zijn bij een ongeluk. Mogelijke verkeersongevallen waarmee u te maken heeft of kan hebben, zijn in de onderstaande opsomming op alfabetische volgorde gerangschikt:

Zoals u ziet, is verkeersveiligheid niet altijd gegarandeerd. Verkeersregels kunnen overtreden worden door een andere weggebruiker of u kunt simpelweg over het hoofd worden gezien. Een verkeersongeval vindt helaas in een oogwenk plaats. Indien u (mogelijk) letselschade heeft opgelopen in een dergelijke verkeerssituatie, is het van belang om bewijslast te verzamelen. Op deze wijze kunnen de letselschadespecialisten van Mijnletsel u nog beter van dienst zijn.

Tips na een verkeersongeval

Als slachtoffer van een verkeersongeval is het vaak lastig om de juiste claim samen te stellen. Op juridisch vlak bieden onze letselschadespecialisten de juiste slachtofferhulp. Enkele tips voor de juiste afhandeling, is het verzamelen van onder andere de volgende bewijslasten:

  • Bewijslast rondom het verkeersongeval; maak een verslag van de situatie, verzamel beeldmateriaal en wissel gegevens uit met getuigen.
  • Zorg (direct) voor bewijs van letselschade via een arts of huisarts. Zorg ervoor dat dit in uw medisch dossier wordt opgenomen.
  • Leg de aansprakelijkheid bij de wederpartij via het schadeformulier die de verzekeraar uitgeeft.
  • Indien de schuldige onverzekerd is of is doorgereden, schakel dan het Waarborgfonds Motorverkeer in.
  • Stel bij een verkeersongeluk de wederpartij met een motorvoertuig binnen 3 jaar aansprakelijk. Voor andere zaken met letselschade geldt 5 jaar.
  • Alle onkosten die u maakt naar aanleiding van het verkeersongeval moeten zorgvuldig bij worden gehouden. In principe kunt u deze claimen. Ook inkomsten die u bent misgelopen uit arbeid vallen hieronder. Hiervoor moet u een verklaring van de werkgever opvragen.
  • Eis bewijs van uw verzekeraar. Vraag welke aspecten er ten grondslag liggen aan de berekening van de schadevergoeding.
Twijfel niet en neem contact op voor gratis advies
Advies aanvragen