Voetganger, bestuurder, bus


Er overlijden gemiddeld 40 mensen per jaar na een aanrijding met een bus, daar bovenop komen 138 mensen in het ziekenhuis terecht. In bijna alle gevallen gaat het om voetgangers of fietsers. Deze gevolgen voor de tegenpartij hebben vooral te maken met de eigenschappen van bussen, zoals de grote massa en afmetingen van het voertuig en een langere remweg bij noodremmingen. Daarnaast rijden met name bussen van het openbaar vervoer op plaatsen waar zich veel kwetsbare verkeersdeelnemers bevinden, zoals fietsers en voetgangers.

Busverkeer in Nederland

Meerdere instanties doen uitspraken over het busverkeer in Nederland, zo meldt de rijksoverheid dat het aantal ongelukken met de bus kan worden verminderd door hogere eisen op veiligheidsaspecten te stellen aan de voertuigen dan alleen een algemene periodieke keuring. Een kruispunt of gevaarlijke straat aanpassen is volgens de rijksoverheid ook een optie. Helaas leggen zij de verantwoordelijkheid van de straten en kruispunten bij de gemeente neer. Wel stellen zij verbeteringen voor zoals waarschuwingslichten plaatsen en bebossing kappen.

BetonInfra ziet juist een gelegenheid om een gelijkwaardige basis te creëren tussen voetgangers, fietsers en bussen. In Oldenzaal is er een straat ontworpen waarin deze drie partijen zich op één betonweg begeven. Dit zou tot veiliger en socialer verkeersgedrag moeten leiden. Voor dit concept zijn er wel strengere veiligheidsmaatregelen getroffen wat betreft de snelheid van de bus.

Maatregelen verkeersveiligheid

Stichting Wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid heeft ter voorkoming van vijf bestudeerde ongevalstypen maatregelen geformuleerd die betrekking hebben op zowel de mens, het voertuig als de weg. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Aanleren van defensief rijgedrag
  • Aanschaffen van spiegels met een ruimer zichtveld
  • Nagaan wat de mogelijkheden zijn voor het aanbrengen van knipperlichten
  • Nagaan in hoeverre chauffeurs op de hoogte zijn van de remsystemen waarmee de verschillende bussen zijn uitgerust.
  • Huidige en nieuwe bussen nalopen op de uitvoering van het interieur; er mag geen sprake zijn van scherpe delen
  • De plaats van busbanen uniformeren en de regeling van het verkeer op busbanen en bus stroken in overeenstemming laten zijn met de regeling van het verkeer op de naastgelegen rijstroken
  • Afscheiding van de busbaan zodanig vormgeven dat oversteken onmogelijk wordt gemaakt.
  • Uitvoering van voetgangersoversteekplaatsen op banen voor openbaar vervoer in overeenstemming brengen met die op de naastliggende rijbanen.

Tijdens de botsing

Tijdens een botsing vangt de kreukelzone het eerste deel van de energie op. Hoe sneller het voertuig gaat, hoe meer energie het lichaam op te vangen heeft. De energie neemt dan ook kwadratisch toe met de snelheid. De formule die bots-experts geven is: kinetische energie is gelijk aan de helft van het gewicht maal de snelheid in het kwadraat (1/2mv2). Er is niet te bepalen welke snelheid voor welk letsel zorgt, wel wordt er geconstateerd dat niemand ongeschonden uit een frontale botsing van 60 kilometer per uur komt.

Bent u betrokken geraakt bij een bus ongeval en heeft u hier een letsel aan overgehouden? Neem contact op met de specialisten van Mijnletsel, zij bieden u een gratis juridisch advies over het verhalen van uw schade.

Delen